مدار فرستنده و گیرنده

                                                                         ریموت کنترل رادیویی 5 کاناله

کنترل از راه دور رادیویی 5 کانال TX-2B / RX / 2B

این مقاله در مورد یک مدار کنترل از راه دور رادیویی 5 کاناله ساده مبتنی بر آیسی های  TX-2B و RX-2B از نیمه هادی های سیلان است.

TX-2B / RX-2B یک جفت رمزگشای از راه دور است که می تواند برای برنامه های کنترل از راه دور استفاده شود. TX-2B / RX-2B دارای پنج

کانال ، دامنه ولتاژ عملیاتی گسترده (از 1.5 ولت تا 5 ولت) ، جریان کم ایستاده (حدود 10uA) ، جریان کاری کم (2 میلی آمپر) ،

عملکرد خاموش شدن خودکار است و به اجزای خارجی کمی نیاز دارد. TX-2B / RX-2B در ابتدا برای برنامه های کاربردی ماشین های اسباب

بازی از راه دور طراحی شده بود ، اما می توان از آنها برای هر نوع برنامه سوئیچینگ از راه دور استفاده کرد.

نمودار مدار فرستنده / رمزگذار  رادیویی 5 کاناله

دریافت

              radio remote control transmitter ciruit

 TX-2B قسمت اصلی مدار را تشکیل می دهد کلیدهای فشاری  S1 به S5 برای (روشن / خاموش) و فعال کردن کانال های O / P

مربوطه در مدار گیرنده / رسیور استفاده می شوند 

مقاومت R7 فرکانس نوسانگر داخلی مدار  TX-2B را تنظیم می کند. مقاومت R1 و دیود زنر D1 یک مدار تنظیم کننده ساده برای تهیه 3 ولت

برق برای آیسی TX-2B از منبع تغذیه اصلی 9 ولت را تشکیل می دهد. C2 خازن فیلتر است در حالی که C1 یک خازن بای پس است.

D2 نشانگر میزان روشنایی LED است در حالیکه مقاومت R6 جریان را از طریق همان LED محدود می کند. S1 کلید روشن / خاموش است.

سیگنال رمزگذاری شده در پایه 8 آی سی بدون فرکانس حامل است.

این سیگنال به مرحله بعدی مدار که یک فرستنده رادیویی است ، هدایت می شود. Crystal X1 فرکانس نوسان ساز قسمت فرستنده را

تنظیم می کند. R2 مقاومت بایاس برای Q1 است در حالی که R3 جریان جمع کننده Q1 را محدود می کند. سیگنال رمزگذاری شده برای جمع

آوری به جمع کننده Q1 از طریق C3 متصل می شود. ترانزیستور Q2 و اجزای مرتبط با آن تقویت بیشتری به سیگنال مدوله شده ارائه می

دهند.

نمودار مدار گیرنده / رسیور از راه دور

دریافت 

         

مدار گیرنده از راه دور در  آیسی IC RX-2B ساخته شده است. اولین قسمت مدار یک گیرنده رادیویی است که در اطراف ترانزیستور Q1

ساخته شده است. سیگنال دریافت شده تغییر شکل داده و به پایه 14 IC تغذیه می شود. پایه 14 ورودی اینورتر داخلی در داخل IC است.

R2 فرکانس نوسان ساز داخلی IC را تنظیم می کند. O / P 1 تا O / 5 پین های خروجی هستند که مربوط به دکمه های فشار S1 تا S5 فعال

می شوند. دیود زنر D1 و مقاومت R12 یک تنظیم کننده برای تأمین ولتاژ  3 ولت از منبع اصلی 9 ولت را تشکیل می دهد.

C12 خازن فیلتر است در حالی که R11 محدود کننده جریان در قسمت گیرنده رادیویی است. دیود D2 از مدار در برابر برگشت قطبی تصادفی

محافظت می کند. C15 خازن فیلتر دیگری است و C14 یک خازن بای پس است.

یادداشت

این مدار را می توان روی صفحه vero یا PCB مونتاژ کرد.

برای تأمین انرژی مدارهای فرستنده / گیرنده از 9 ولت DC استفاده کنید.

باتری گزینه بهتری برای تأمین انرژی مدار فرستنده / گیرنده است.

اگر از مدار منبع تغذیه DC استفاده می کنید ، باید به خوبی تنظیم شده و از هر نوع نویز پاک باشد

هر دو آی سی باید روی نگهدارنده ها نصب شوند ( پایه آیسی )

رله رابط به خروجی RX-2B

روش واسط یک رله به خروجی RX-2B در زیر نشان داده شده است. هنگامی که کلید دکمه S1 مدار فرستنده فشار داده می شود ، پایه O /

P1 (پایه 7 RX-2B) زیاد می شود و ترانزیستور 2N2222 را هدایت می کند و رله فعال می شود. همین روش را می توان برای سایر پایه های

خروجی RX-2B نیز به کار برد. رله مورد استفاده در اینجا از نوع 200 اهم است و در ولتاژ تغذیه 9 ولت جریان بار 45 میلی آمپر خواهد بود که

برای 2N2222 مناسب است که حداکثر جریان جمع کننده احتمالی آن 900 میلی آمپر است. هنگام استفاده از رله های رتبه بندی دیگر ، این

نکته باید به خاطر سپرده شود و انجام شود از رله ای استفاده نکنید که جریان بیشتری از حداکثر جریان جمع کننده ترانزیستور درایور مصرف کند.

 

                                                 رله رابط با رمزگشای از راه دور

                                                                   رله رابط با رمزگشای از راه دور